IMG_6436

 

 

“Je maakt je lichaam sterker en je geest veerkrachtiger”

De essentie van yoga is verbinden, één maken

योग

Het woord yoga komt uit het Sanskriet, is afgeleid van de wortel Yuj en betekent: ‘verbinden, één maken’.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

yogaś-citta-vṛtti-nirodhaḥ ||2||
Yoga Sutra’s van Patañjali

Met yoga leer je de veranderingen van het denken stop te zetten.

Het oudste yoga-geschrift
De Yoga Sutras van Patanjali (het oudste geschrift waarin de wetenschap van yoga is opgeschreven) bestaat uit acht stappen. Deze verwerk ik allemaal in mijn yogalessen, zodat je die leert toepassen in jouw dagelijks leven.

De acht stappen van yoga
1. Yama: morele weigeringen, onthoudingen
2. Niyama: morele voorschriften
3. Āsana: lichaamshouding
4. Prānāyāma: beheersing van de prāna (levensenergie)
5. Pratyāhāra: terugtrekken van zintuigen (naar binnen richten of kalmeren door afstand te nemen van de buitenwereld)
6. Dhārana: concentratie
7. Dhyāna: meditatie
8. Samādhi: contemplatie

Het overzicht terug krijgen
Als je deze acht stappen toepast, ga je meer balans, ruimte en rust ondervinden. Met als gevolg dat je weloverwogener beslissingen kunt nemen en daardoor meer overzicht in je eigen leven hebt.