blendyoga

“Focus, energy flows where attention goes”

Positieve energie
Medewerkers die gezond en in balans zijn, zijn weerbaarder, flexibeler en positiever ingesteld. Die positieve energie werkt merkbaar en subtiel door in alle lagen van de organisatie.

Preventieve maatregelen
Zeker als er in de organisatie sprake is van veel verandering, een hoge werkdruk of (te) veel verzuim – vanwege bijvoorbeeld stress of burnout – dan zijn al dan niet preventieve maatregelen op zijn plaats.

Vruchtbare wending
In al deze omstandigheden kan blendyoga een zinvolle bijdrage leveren om daar het hoofd aan te bieden. Of er een vruchtbare wending aan geven die snel zicht- en voelbaar is. Zo kan de balans en de focus bij de medewerkers worden hersteld, waardoor ze meer energie tot hun beschikking krijgen en mentaal weerbaarder worden.